Ο Γιώργος Ρουσόπουλος γεννήθηκε στην Κυπαρισσία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου της Πάτρας.
Εργάζεται ως γραμματέας στον Φροντιστηριακό Οργανισμό ΣΠΟΥΔΗ από το έτος 2017.