Η Γεωργία Παπαδούλη είναι απόφοιτος της σχολής Καρέλλη με ειδικότητα στη Γραμματειακή Υποστήριξη. Εργάζεται ως Γραμματέας στον Φροντιστηριακό Οργανισμό Σπουδή από το έτος 2020.