Σε όλα τα μαθήματα αξιοποιούμε τα ζητούμενα της Τράπεζας Θεμάτων, επενδύοντάς τα με πρόσθετα ερωτήματα ώστε να συνιστούν ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και να αξιοποιηθούν ως Υποδείγματα Εξέτασης για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές.

Αναλυτικές Απαντήσεις σε όλα τα θέματα των Φιλολογικών Μαθημάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΙΕΠ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΠ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
14499 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14500 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14533 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14534 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14535 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14536 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14537 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14538 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14546 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14549 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14579 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ