Σε όλα τα μαθήματα αξιοποιούμε τα ζητούμενα της Τράπεζας Θεμάτων, επενδύοντάς τα με πρόσθετα ερωτήματα ώστε να συνιστούν ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και να αξιοποιηθούν ως Υποδείγματα Εξέτασης για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές.

Αναλυτικές Απαντήσεις σε όλα τα θέματα των Φιλολογικών Μαθημάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΙΕΠ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΠ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
14501 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14502 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14503 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14504 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14505 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14515 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14516 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14517 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14552 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14554 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14560 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14580 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14581 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ