Δέσμευση αλλά και προτεραιότητα μας πέρα από το διδακτικό μας έργο, είναι να προσπαθούμε διαρκώς να είμαστε δίπλα στις ανησυχίες και τις ανάγκες σας για πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση, τόσο σε θέματα που αφορούν το Εξεταστικό Σύστημα όσο και στο γενικότερο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της σωστής επιλογής σπουδών. Για το λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με την κορυφαία, στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού, επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού ομίλου EMPLOY.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, λαμβάνει χώρα η ετήσια ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Επιλέγω Σπουδές και Επάγγελμα» στην οποία, με προσκεκλημένους ομιλητές τους κ. Χρήστο Ταουσάνη και κ.Κωνσταντίνο Κότιο, Διδάκτορες Α.Π.Θ., συμβούλους σταδιοδρομίας και συγγραφείς της ομότιτλης σειράς οδηγών Σπουδών «ΕΠΙΛΕΓΩ Σπουδές & Επάγγελμα» από τις εκδόσεις Πατάκη, παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση για τις νέες αλλαγές και όλες τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα επιστημονικά πεδία, με πλήρη αναφορά στη νέα κατανομή των τμημάτων.

Επιπλέον, μέσα από πρωτοποριακές έρευνες της επιστημονικής ομάδας της EMPLOY, οι μαθητές και οι γονείς τους ενημερώνονται για όλα τα στοιχεία που αφορούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και γενικότερα τις σπουδές και τα επαγγέλματα. Παράλληλα, αναλύονται όλα εκείνα τα σημεία που θα πρέπει να γνωρίζει τόσο ο μαθητής της Α΄- Β’  τάξης όσο και ο υποψήφιος της Γ΄ τάξης του Λυκείου σε θέματα όπως:

 • Όλες οι νέες αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα
 • Η έξυπνη επιλογή ομάδας Προσανατολισμού μετά τις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής
 • Τα Επαγγέλματα του Μέλλοντος και οι σύγχρονες εξειδικεύσεις
 • Η νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας του μέλλοντος
 • Οι καινοτόμες ειδικότητες για την ελληνική αγορά εργασίας
 • Οι νέες έρευνες για τους αποφοίτους των τμημάτων και την αγορά εργασίας
 • Οι νέες αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο
 • Οι Σχολές – Γρίφοι σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο
 • Οι Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων (Υποψήφιοι 10%, Μαθητές με Παθήσεις, Αθλητές κ.ά.)
 • Τα τμήματα του μηχανογραφικού και οι προοπτικές των αποφοίτων
 • Η εισαγωγή στις Στρατιωτικές – Αστυνομικές Σχολές, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στο Λιμενικό Σώμα
 • Το Μηχανογραφικό Κύπρου (πλεονεκτήματα και ευκαιρίες σπουδών)
 • Οι έξυπνες Εναλλακτικές Διέξοδοι μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων.