Η Ελίνα Παπατριανταφύλλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (Κατεύθυνση Γλωσσολογία) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus έχει παρακολουθήσει μαθήματα αρχαίων ελληνικών και νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris Sorbonne University, Paris IV/Παρίσι, Γαλλία).
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «Γλώσσα και Γλωσσολογία», Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, Μεγάλη Βρετανία (MA Language and Linguistics).
Είναι κάτοχος Διπλωμάτων της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας.

Έχει παρακολουθήσει τα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια:
01/2020- σε εξέλιξη «Επιμέλεια και Διόρθωση Κειμένου» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη μέθοδο του e-learning, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Αμφιλόχιος Παπαθωμάς.
07/2019 Παρακολούθηση του 14ου ετήσιου μεταπτυχιακού συνεδρίου στη Γλωσσολογία και τη Διδασκαλία της Γλώσσας, Lancaster University
11/2015 Παρακολούθηση σεμιναρίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: Διδακτική Αγνώστου Θέματος», Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης, Αθήνα
03/2015 Παρακολούθηση του ΣΤ′ Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας με θέμα «Λογοτεχνία και Μουσείο», Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήματος Φιλολογίας, Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών.