Η Ελένη Μπεκιάρη γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας (Κατεύθυνση: Κλασική Φιλολογία) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών τίτλων:
• Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία με κατεύθυνση: Αρχαιά Ελληνική Φιλολογία, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
• Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου με κατεύθυνση: Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (σε εξέλιξη).
Είναι κάτοχος Διπλωμάτων της Αγγλικής, Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας.

Εργάζεται ως Φιλόλογο στον Φροντιστηριακό Οργανισμό ΣΠΟΥΔΗ, διδάσκοντας το μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού και προετοιμάζοντας υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Έχει παρακολουθήσει τα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια:
-“Θέματα Φιλοσοφίας: Ελευθερία και Ευημερία”, του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών με τη μέθοδο του e – learning (8/07/2019- 16/09/2019), Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Δ. Αναπολτάνος.
-“Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας”, του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών με τη μέθοδο του e – learning (εξειδικευμένη επιμόρφωση 420 ωρών (27/05/2019- 20/01/2020), Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Θ. Μπαμπάλης.
Έχει παρακολουθήσει τα εξής συνέδρια/ημερίδες:
-Ημερίδα με θέμα: “ Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά”, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (28/01/2020), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χ. Παρθένης.
-Διεθνές Συνέδριο με θέμα: “Cyprus: a place and topos in ancient literature”, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (21-22/09/2018).
-Συνέδριο με θέμα: “Adult Migrant Integration Experts: Εκπαίδευση Ενηλίκων για κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών”, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (22/10/2019).
Σχετικά:
• Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ 2014-2020) κατά το χρονικό διάστημα 8/11/2016 έως 13/01/2017 στον φορέα απασχόλησης: 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου (Διδασκαλία όλων των φιλολογικών μαθημάτων).
• Παρακολούθηση Δειγματικής Διδασκαλίας στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και Λύκειο από την καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών, στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Διδασκαλίας, του Π. Μ. Σ. “Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου”.