:: Κυριακή 08 Δεκεμβρίου ,    facebook
Main
Θέματα Εξετάσεων
Τυπολόγιο
Προτεινόμενα Θέματα
Επικοινωνία
Bullet ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  Career Gate Test

Όλα μας τα βιβλία κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις ΕΝΑΣΤΡΟΝ

Εκδόσεις Έναστρον • Σόλωνος 101, 106 78 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 3300500
email: enastron@enastron.com.gr, Ιστοσελίδα: www.enastron.com.gr

Μία ακόμη επιτυχία των Εκδόσεων Έναστρον!

Το κείμενο των Αρχαίων Ελληνικών του φετινού Παναρσακειακού Διαγωνισμού βρίσκεται στο βοήθημα των εκδόσεών μας Θεματογραφία Αρχαίων Ελληνικών Βʼ λυκείου, Στην 11η Ενότητα, σελ.=70-71!

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψήφιους της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών
 • Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης (Α Τόμος)
 • Συγγραφείς: Αθ. Σκύφας, Παν. Γιαννάκος, Βασ. Νικολόπουλος, Δημ. Ανδριώτης
  Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει όλες τις έννοιες και τα κοινωνικά φαινόμενα που μπορούν να προσφέρουν τη βάση για τη διατύπωση των θεμάτων της Έκθεσης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.
 • Τα θέματα της Έκθεσης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ Λυκείου
 • Συγγραφείς: Έφη Ριζά-Σκύφα
  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψήφιους της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών, τις Παραγώγους και τα Ολοκληρώματα.
 • Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης (Β Τόμος)
 • Συγγραφείς: Αθ. Σκύφας, Παν. Γιαννάκος, Βασ. Νικολόπουλος, Δημ. Ανδριώτης
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί εξελικτικά την ύλη του Σχολικού Βιβλίου Έκφραση – Έκθεση της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου.
 • Έκφραση - Έκθεση Γ Λυκείου
 • Συγγραφείς: Έφη Ριζά-Σκύφα
  Το βιβλίο αυτό περιέχει 25 κριτήρια αξιολόγησης με τις αναλυτικές απαντήσεις τους. Όλα τα κριτήρια είναι δομημένα με θέματα της εξεταστέας ύλης και προσαρμοσμένα στο πνεύμα των γενικών εξετάσεων. Επίμετρο: Ασκήσεις με τις λύσεις τους σύμφωνα με το 4ο θέμα των εξετάσεων.
 • Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης (Κριτήρια αξιολόγησης)
 • Συγγραφείς: Ε. Παπούλιας, Κ. Λουκόπουλος, Μ, Ευθυμιάδης
  Το βιβλίο αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για το φιλόλογο και για το μαθητή. Περιλαμβάνει αδίδακτα κείμενα αρχαίων ελληνικών, ταξινομημένα κατά διδακτικές ενότητες με βάση την ύλη του συντακτικού.
 • Το Αδίδακτο Κείμενο στα Αρχαία Ελληνικά Β Λυκείου
 • Συγγραφείς: Ε. Αργυράκη
  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψήφιους της Θετικής Κατεύθυνσης και φιλοδοξεί να τους προετοιμάσει ουσιαστικά, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 • Χημεία Γ Λυκείου
 • Συγγραφείς: Μάριος Τριανταφύλλου
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί εξελικτικά την ύλη του Σχολικού Βιβλίου Έκφραση – Έκθεση της Β΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου, προσφέροντας παράλληλα την υποδομή που απαιτείται για να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες των Εξετάσεων.
 • Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου
 • Συγγραφείς: Ε. Ριζά-Σκύφα, Ε. Χατζήσαρη, Α. Παπαϊωάννου
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί εξελικτικά την ύλη του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, της Γ΄ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ Λυκείου
 • Συγγραφείς: Γιώργος Παπουτσάς
  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψή-
φιους της Θεωρητικής Κατεύθυνσης και
φιλοδοξεί να τους προετοιμάσει ουσιαστικά, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Παράλληλα επιδιώκει να αποτελέσει ένα σημαντικό διδακτικό βοήθημα για το Συνάδελφο Εκπαιδευτικό.
 • Λατινικά Γ Λυκείου
 • Συγγραφείς: Γιάννης Φιλιππάκης
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί την ύλη της Φυσικής για τη Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση και επιδιώκει να προετοιμάσει ουσιαστικά τους μαθητές, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των Εξετάσεων.
 • Κριτήρια Φυσικής Β Λυκείου
 • Συγγραφείς: Εμμ. Παπούλιας, Μ. Ευθυμιάδης, Κ. Αμπατζής
  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα χρηστικό βοήθημα για τη γραμματική που θα τους επιτρέπει να μελετούν τα ρήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και στους συναδέλφους – φιλολόγους, παρέχοντάς τους ένα αποτελεσματικό διδακτικό βοήθημα.
 • Τα 100 Ρήματα της Αρχαίας Ελληνικής Α Λυκείου
 • Συγγραφείς: Ε. Αργυράκη, Ε. Κουτσώνα, Κ. Κακουλάκης
  Το βιβλίο αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο
βοήθημα για το φιλόλογο και για το μαθητή. Είναι προσαρμοσμένο στην ύλη του νέου αναθεωρημένου σχολικού βιβλίου για την Α΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου.
 • Έκφραση - Έκθεση Α Λυκείου
 • Συγγραφείς: Ε. Ριζά-Σκύφα, Ε. Χατζήσαρη, Α. Παπαϊωάννου, Γ. Φιλιππάκης
  Το βοήθημα για τους Όρνιθες του Αριστοφάνη είναι ένα τριπλό βιβλίο. Αποτελείται δηλαδή από τρία βιβλία.
 • Αριστοφάνη Όρνιθες Γ Γυμνασίου (Δεξί χέρι)
 • Συγγραφείς: Αναστάσης Μαδαμόπουλος
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Ελένης του Ευριπίδη.
 • Ευριπίδη Ελένη Γ Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Γιάννης Μπασλής
  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης και φιλοδοξεί να τους προετοιμάσει ουσιαστικά από τη Β’ Λυκείου, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Γ’ Λυκείου.
 • Λατινικά Β Λυκείου
 • Συγγραφείς: Γιάννης Φιλιππάκης, Ντόρα Κυριαζή
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Ε. Ριζά-Σκύφα, Ε. Χατζήσαρη, Α. Παπαϊωάννου, Γ. Φιλιππάκης, Δ. Ταφίλη
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Ε. Αργυράκη, Ε. Κουτσώνα
  Το βιβλίο αυτό είναι εναρμονισμένο με το νέο σχολικό βιβλίο και ακολουθεί τις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Χημείας στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.
 • Χημεία Γ Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Μάριος Τριανταφύλλου, Ζηνοβία Μπραουδάκη
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.
 • Μαθηματικά Γ Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Αθ. Σκύφας, Παν. Γιαννάκος
  Το βοήθημα για την Ιλιάδα του Ομήρου είναι ένα τριπλό βιβλίο. Αποτελείται δηλαδή από τρία βιβλία.
 • Ομήρου Ιλιάδα Β Γυμνασίου (Δεξί χέρι)
 • Συγγραφείς: Αναστάσης Μαδαμόπουλος
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο στις
κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου.
 • Μαθηματικά Α Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Αθ. Σκύφας, Ι. Σταθοπούλου, Μ. Τζανετάκη
  Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει Εισαγωγή στο Ομηρικό έπος και παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις ραψωδίες της Ιλιάδας.
 • Ομήρου Ιλιάδα Β Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Γιάννης Μπασλής
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου.
 • Νεοελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Ε. Ριζά-Σκύφα, Ε. Χατζήσαρη, Α. Παπαϊωάννου, Γ. Φιλιππάκης, Δ. Ταφίλη
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στην Β΄ τάξη του Γυμνασίου.
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Ε. Αργυράκη, Ε. Κουτσώνα
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχο-
λικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Φυσικής στην Β΄ τάξη του Γυμνασίου. Περιλαμβάνει 8 Ενότητες αντίστοιχες με τα κεφάλαια του Σχολικού Βιβλίου.
 • Φυσική Β Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Εμμ. Παπούλιας, Κων. Αμπατζής, Θεοδ. Δρακόπουλος, Δημ. Γρατσίας
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου.
 • Μαθηματικά Β Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Αθ. Σκύφας, Παν. Γιαννάκος, Ι. Σταθοπούλου, Μ. Τζανετάκη
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου.
 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Νατάσα Μερκούρη Έφη Ριζά - Σκύφα
  Το βιβλίο αυτό είναι προσαρμοσμένο στις
απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμμα-
τος για τη διδασκαλία τον Ιστοριών του Ηρο-
δότου στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου.
 • Ηροδότου Ιστορίαι Α Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Γιάννης Μπασλής
  Το βοήθημα για την Οδύσσεια του Ομήρου
είναι ένα τριπλό βιβλίο, γιατί αποτελείται
από τρία βιβλία.
 • Ομήρου Οδύσσεια Α Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Αναστάσης Μαδαμόπουλος
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχο-
λικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο
απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου
αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκα-
λία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ τάξη
του Γυμνασίου.
 • Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Ε. Ριζά-Σκύφα, Ε. Χατζήσαρη, Α. Παπαϊωάννου, Γ. Φιλιππάκης, Δ. Ταφίλη
  Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο
απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου
αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄
τάξη του Γυμνασίου.
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Ε. Αργυράκη, Ε. Κουτσώνα, Κ. Κακουλάκης
  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψηφίους των Θετικών και Τεχνολογικών Σχολών και στους Συναδέλφους Μαθηματικούς. Είναι απόρροια της μακρόχρονης διδακτικής μας εμπειρίας και της πεποίθησής μας πως οι σύνθετες και αυξημένης δυσκολίας έννοιες των Μαθηματικών, με τη βοήθεια ενός ποιοτικού βιβλίου, γίνονται ευκολότερα κτήμα του αναγνώστη. Πιστεύουμε ότι η συνδυαστική λογική που απαιτείται για την επίλυση καθενός από τα θέματα που παρατίθενται, θα βοηθήσει το έργο κάθε μελετητή και θα ικανοποιήσει κάθε απαιτητικό αναγνώστη. Περιλαμβάνει Προτεινόμενες Ασκήσεις/Θέματα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις με τις Απαντήσεις τους.
 • Επαναληπτικά Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης
 • Συγγραφείς: Σκύφας Αθ., Γιαννάκος Παν., Ανδριώτης Δημ., Σαρρή Ελ.
  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψηφίους της Θεωρητικής Κατεύθυνσης και φιλοδοξεί να τους προετοιμάσει ουσιαστικά ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Παράλληλα επιδιώκει να αποτελέσει ένα σημαντικό διδακτικό βοήθημα για το Συνάδελφο-Εκπαιδευτικό. Παρακολουθεί εξελικτικά την ύλη του σχολικού βιβλίου της Γ’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου.
 • Λατινικά Γ Λυκείου
 • Συγγραφείς: Γιάννης Φιλιππάκης
  Το βιβλίο αυτό καλύπτει όλη την ύλη της Φυσικής θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της Β' Λυκείου. Είναι δομημένο σε πέντε ενότητες, καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα κεφάλαιο και περιέχει:
- Τη θεωρία με αξιοσημείωτες παρατηρήσεις
- Αναλυτικά παραδείγματα και μεθόδους λύσεις
- Ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα προς λύση
- 15 κριτήρια αξιολόγησης με τις πλήρεις λύσεις τους
- Λυμένα τα θέματα του σχολικού βιβλίου.
 • Φυσική β Ενιαίου Λυκείου Θετ. Τεχν. Κατευθυνση
 • Συγγραφείς: Εμμ.Παπούλιας, Δημ.Βουκελάτος, Ελ.Τσακάλου
  Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όλων των διδασκομένων, αλλά και των διδασκόντων. Είναι ένα απλό, κατανοητό, σύγχρονο και κυρίως χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές, οι οποίοι θα μπορούν να εξασκηθούν στη λειτουργία των κανόνων της γραμματικής. Είναι συνάμα χρήσιμο για τους φιλολόγους, οι οποίοι θα μπορούν να αντλούν πληθώρα ασκήσεων εμπλουτίζοντας έτσι τη διδασκαλία τους.
 • Η Γραμματική των Αρχαίων Ελληνικών σε Ασκήσεις
 • Συγγραφείς: Μαρία Μωραΐτη, Ειρήνη Νικάρη
  Το Βιβλίο αυτό περιέχει:
- Αναλυτική Θεωρία την οποία συμπληρώνουν 365 Ερωτήσεις και Ασκήσεις με πλήρεις και υποδειγματικές απαντήσεις
•Απαντήσεις των Ερωτήσεων και Λύσεις Ασκήσεων του Σχολικού Βιβλίου
•Τη διεξοδική μελέτη 60 Διαθεματικών Προσεγγίσεων και Δραστηριοτήτων του Σχολικού Βιβλίου
•Κριτήρια Αξιολόγησης και όλα τα Φύλλα Αξιολόγησης από το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού με αναλυτικές απαντήσεις
•Τράπεζα 270 Θεμάτων με πλήρεις λύσεις
 • Φυσική Β Γυμνασίου
 • Συγγραφείς: Εμμ. Παπούλιας, Κων. Αμπατζής, Θεοδ. Δρακόπουλος, Δημ. Γρατσίας
  Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ύλη της Άλγεβρας της Ά τάξης Ενιαίου Λυκείου.
Είναι δομημένο σε ενότητες, αντίστοιχες των ενοτήτων του Σχολικού Βιβλίου, καθεμιά από τις οποίες περιέχει :
•Συνοπτική Θεωρία με Αξιοσημείωτες Παρατηρήσεις
•Ερωτήσεις Κατανόησης
•Λυμένες Ασκήσεις
•Μεθόδους Λύσης των Ασκήσεων
•Ασκήσεις προς Λύση
•Κριτήρια Αξιολόγησης
Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται οι Απαντήσεις των Ασκήσεων προς Λύση.
 • Άλγεβρα Α Λυκείου
 • Συγγραφείς: Αθ.Σκύφας, Π.Γιαννάκος, Π.Τάτσης
  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψήφιους της Θεωρητικής Κατεύθυνσης για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ και στους Συναδέλφους Φιλολόγους, επιδιώκοντας να προσφέρει ένα αξιόπιστο θεματολόγιο που περιλαμβάνει επιλεγμένα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με τις κατάλληλες ασκήσεις συντακτικού και γραμματικής.
 • Θεματογραφία Αρχαίων Ελληνικών
 • Συγγραφείς: Εύη Κουτσώνα, Αμάντα Πέπονα, Σόνια Σιούτη, Σαββούλα Μπιτζίδου
  Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης της Φυσικής, τις Ταλαντώσεις και τα Κύματα. Είναι δομημένο σε δύο ενότητες που περιλαμβάνουν πέντε κεφάλαια η κάθε μια.
Περιέχει: - Θεωρία με Αξιοσημείωτες Παρατηρήσεις,- Μεθολογία Αντιμετώπισης Θεμάτων,- Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα,- Ερωτήσεις Γνώσης (θέμα 1ο Πανελλαδικών Εξετάσεων),- Ερωτήσεις Κατανόησης (θέμα 2ο Πανελλαδικών Εξετάσεων),- Ασκήσεις (θέμα 3ο Πανελλαδικών Εξετάσεων),- Προβλήματα (θέμα 4ο Πανελλαδικών Εξετάσεων),- Κριτήρια Αξιολόγησης,- Απαντήσεις Ερωτήσεων-Λύσεις Ασκήσεων και Προβλημάτων.
 • Φυσική Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου τόμος 1
 • Συγγραφείς: Παπούλιας Εμμ., Βουκελάτος Δημ., Τσακάλου Ελ.
  Τα θέματα των πανελλήνιων εξετάσεων από το 2002 - έως το 2013.
 • Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης (Θέματα Πανελλήνιων Εξετάσεων)
 • Συγγραφείς: Ε. Παπούλιας
  Κέντρο Αθήνας, Σόλωνος 101
  Τηλ. 210 3828854, Fax 210 3845239
  email: info@spoudi.gr  
  Χάρτης Map
  Παγκράτι, Αγ. Φανουρίου 30
  Τηλ. 210 7520883, Fax 210 7519429
  email: spoudipagkrati@gmail.com   Χάρτης Map
  Βύρωνας, Νικηφορίδη 10
  Τηλ. 210 7669192, Fax 210 7666233
  email: spoudibyronas@gmail.com  
  Χάρτης Map
  Κέντρο Πειραιά, Ηρ. Πολυτεχνείου 30
  Τηλ. 210 4190171
  email: spoudipeiraias@otenet.gr  Χάρτης Map