Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τα Θέματα αλλά και τις Απαντήσεις των Εξετάσεων Εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια.

2021

Γυμνάσιο Θέματα Απαντήσεις
Λύκειο Θέματα Απαντήσεις

 

2022

Γυμνάσιο Θέματα Απαντήσεις
Λύκειο  

Θέματα

Διευκρίνιση

Απαντήσεις

 

2023

Γυμνάσιο Θέματα Απαντήσεις
Λύκειο Θέματα Απαντήσεις