Στο πλαίσιο της εντατικής προετοιμασίας των μαθητών μας οργανώνουμε προγραμματισμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για την καλύτερη αφομοίωση της εξεταστέας ύλης. Η ολοκληρωμένη επανάληψη της ύλης, το δομημένο πρόγραμμα διαβάσματος και η συνέπεια των μαθητών στα διαγωνίσματα θέτουν τα θεμέλια για την επιτυχία του κάθε μαθητή.