Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομίας Πληροφορικής

Νέα Ελληνικά

28-11-2020

13-2-2021

20-3-2021

24-4-2021

 

Νέα Ελληνικά

12-12-2020

6-3-2021

24-4-2021

Νέα Ελληνικά

12-12-2020

6-3-2021

24-4-2021

Αρχαία

24-10-2020

5-12-2020

20.2.2021

27-3-2021

8-5-2021


Μαθηματικά Προσανατολισμού

14-11-2020

5-12-2020

30-1-2021

20-2-2021

27-3-2021

17-4-2021

 


Μαθηματικά Προσανατολισμού

14-11-2020

5-12-2020

30-1-2021

20-2-2021

27-3-2021

17-4-2021

 


Ιστορία

7-11-2020

12-12-2020

23-1-2021

6-3-2021

10-4-2021

 

 


Φυσική
Προσανατολισμού
και Υποδομής Γ΄ Λυκείου

7-11-2020

23-1-2021

20-3-2021

8-5-2021


Α.Ε.Π.Π. Υποδομής 
Γ΄ Λυκείου

7-11-2020

23-1-2021

20-3-2021


Λατινικά

14-11-2020

19-12-2020

30-1-2021

13-3-2021

17-4-2021

 

Χημεία Β΄ Λυκείου και Υποδομής

28-11-2020

13-2-2021

10-4-2021

 

Α.Ο.Θ. Υποδομής  Γ΄ Λυκείου

28-11-2020

13-2-2021

10-4-2021

 


Βιολογία
Υποδομής  Γ΄ Λυκείου

5-12-2020_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1

5-12-2020_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

20-2-2021

17-4-2021

 


Άλγεβρα

19-12-2020 

13-3-2021

8-5-2021