Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομίας Πληροφορικής
Νέα Ελληνικά

16-10-2021

27-11-2021

5-2-2022

19-3-2022

Νέα Ελληνικά

16-10-2021

8-1-2022

19-3-2022

Νέα Ελληνικά

16-10-2021

8-1-2022

19-3-2022

Αρχαία

23-10-2021

4-12-2021

12-2-2022

2-4-2022

Μαθηματικά Προσανατολισμού

13-11-2021

12-2-2022

30-4-2022

Μαθηματικά Προσανατολισμού

13-11-2021

12-2-2022

30-4-2022

Ιστορία

6-11-2021

8-1-2022

26-2-2022

16-4-2022

Φυσική Προσανατολισμού
και Υποδομής Γ΄ Λυκείου

6-11-2021

5-2-2022

2-4-2022

Πληροφορική Υποδομής  Γ΄ Λυκείου

6-11-2021

5-2-2022

2-4-2022

Λατινικά

13-11-2021

15-1-2022

12-3-2022

30-4-2022

Χημεία Β΄ Λυκείου και Υποδομής

27-11-2021

26-2-2022

Οικονομία Υποδομής  Γ΄ Λυκείου

27-11-2021

26-2-2022

Βιολογία Υποδομής  Γ΄ Λυκείου

4-12-2021

12-3-2022

Μαθηματικά Υποδομής Γ’ Λυκείου

4-12-2021

12-3-2022

Άλγεβρα

23-10-2021

15-1-2022

16-4-2022

Μαθηματικά Υποδομής Γ’ Λυκείου

4-12-2021

12-3-2022