Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομίας Πληροφορικής ΕΠΑΛ
Νέα Ελληνικά

15-10-2022

26-11-2022

14-1-2023

Νέα Ελληνικά

15-10-2022

17-12-2022

Νέα Ελληνικά

15-10-2022

17-12-2022

Νέα Ελληνικά

15-10-2022

26-11-2022

18-2-2023

Αρχαία

22-10-2022

3-12-2022

28-1-2023

18-3-2023

Μαθηματικά Προσανατολισμού

12-11-2022

28-1-2023

18-3-2023

Μαθηματικά Προσανατολισμού

12-11-2022

28-1-2023

18-3-2023

Μαθηματικά

3-12-2022

Ιστορία

5-11-2022

17-12-2022

4-2-2023

1-4-2023

Φυσική Προσανατολισμού
και Υποδομής Γ΄ Λυκείου

14-1-2023

1-4-2023

Πληροφορική Υποδομής  Γ΄ Λυκείου

5-11-2022

14-1-2023

1-4-2023

Λατινικά

12-11-2022

7-1-2023

18-2-2023

29-4-2023

Χημεία Β΄ Λυκείου και Υποδομής

26-11-2022

4-2-2023

29-4-2023

Οικονομία Υποδομής  Γ΄ Λυκείου

26-11-2022

4-2-2023

29-4-2023

Βιολογία Υποδομής  Γ΄ Λυκείου

3-12-2022

18-2-2023

18-3-2023

Μαθηματικά Υποδομής Γ’ Λυκείου

3-12-2022

18-2-2023

Άλγεβρα

22-10-2022

7-1-2023

Άλγεβρα

22-10-2022

7-1-2023

Μαθηματικά Υποδομής Γ’ Λυκείου

3-12-2022

18-2-2023