Ο Αντώνης Σαντοριναίος γεννήθηκε στην Νάξο. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργάζεται ως καθηγητής στον Φροντιστηριακό Οργανισμό ΣΠΟΥΔΗ από το έτος 2017 διδάσκοντας το μάθημα των μαθηματικών προετοιμάζοντας υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Έχει παρακολουθήσει τα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια:
●“Από τις εξισώσεις του Euler στις Εξισώσεις του Einstein και πίσω”, του Δημήτρη Χριστοδούλου, Αθήνα 2016
●“Ανάλυση Fourier εκτός μαθηματικών” του καθηγητή Λουκά Γραφάκου, Αθήνα 2016
●“Τα Μαθηματικά σε ένα Αναβαθμισμένο σχολείο”, που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών, Αθήνα 2015
●“Mathematical meetings looking for the infinity”, 7th INTERNATIONAL WEEK DEDICATED TO MATHS 2015, Θεσσαλονίκη.
●31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε: Προκλήσεις και Προοπτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Έρευνας στη διεθνοποιημένη δικτυακή εποχή, 2014, Βέροια.
●30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε: Τα Μαθηματικά στην Εκπαίδευση στην Τεχνολογία και στην Κοινωνία, Καρδίτσα, 2013
●29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε: Μαθηματικά: Θεωρία – Πράξη – Προεκτάσεις, Καλαμάτα, 2012.