Σε όλα τα μαθήματα αξιοποιούμε τα ζητούμενα της Τράπεζας Θεμάτων, επενδύοντάς τα με πρόσθετα ερωτήματα ώστε να συνιστούν ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και να αξιοποιηθούν ως Υποδείγματα Εξέτασης για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές.

Αναλυτικές Απαντήσεις σε όλα τα θέματα των Φιλολογικών Μαθημάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΙΕΠ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΠ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
14226
14227
14228
14229
14230
14231
14232
14233
14235
14237
14238
14239
14240
14241
14242
14278
14279
14280
14281
14282
14283
14285
14287
14289
14290
14291
14292
14293
14294
14321
14322
14323
14324
14325
15016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15022 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15040 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15046 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15050 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15066 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15113 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
15116 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ